همایش ها

سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشوردر  29 و 30 بهمن 1392 برگزار گردید.

محور‌های همایش: 

محل: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دکتر دادمان، پژوهشگاه نیرو

نشانی پست الکترونیک دبیرخانه شورا:  info@cisa.ir

شماره تماس دبیرخانه: 12-88610209

نمابر: 88060593