Print this page
چهارشنبه, 16 بهمن 1398 11:10

بیست و دومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و‌صنعت برای توسعه ملی

انجمن ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار می نماید:

بیست و دومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و‌ صنعت برای توسعه ملی

زمان برگزاری: 6 و 7 اسفندماه 1398
مکان برگزاری: شیراز

Latest from Rahimi