اتحادیه‌ها

 

ردیف نام اتحادیه عنوان انگلیسی اتحادیه تلفن نمابر پست الکترونیک وبگاه
1 اتحادیه انجمن‌های علمی فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی  

88615889

09122974787
88615890 Usatic.ir@gmail.com www.usatic.ir
2 اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی   88645595 88645595 basic@ias.ac.ir  
3 اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران

Federation of Bioscience Societies (FIrBS)

66971941

66409517

66971941

66404680

firbs@ut.ac.ir

mhabibi@ut.ac.ir
 
4 اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران      

aippss@areeo.ac.ir