اتحادیه ها

 

ردیف نام اتحادیه عنوان انگلیسی اتحادیه تلفن نمابر پست الکترونیک وبگاه
1 اتحادیه انجمن‌های علمی فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی  

88615889

09121486348
88615890 Usatic2015@gmail.com www.usatic.ir
2 اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی   88645595 88645595 basic@ias.ac.ir