wrapper

خبر فوری

نشست های علمی شورا

بنا به دعوت شورای انجمن‌های علمی ایران، جلسه مشترکی با جناب آقای دکتر جلالی دبیر جدید کمیسیون انجمن‌های علمی ‌و اعضاء هیأت مدیره شورا مورخ 1397/04/04 در محل ساختمان شورا برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر قاسمی رئیس شورای انجمن‌های علمی ضمن تبریک به مناسبت پذیرش مسئولیت کمیسیون به ایشان، محورها و موضوع‌های مورد نظر برای همکاری و همگامی با کمیسیون انجمن‌ها را به شرح زیر مطرح نمودند که مورد استقبال دبیر محترم کمیسِون انجمن‌های علمی قرار گرفت.
1- برنامه‌ریزی جهت توسعه و تقویت نقش دیپلماسی علمی انجمن‌های علمی؛
2- برنامه‌ریزی جهت عبور انجمن‌ها از فعالیت‌های عادی و متداول؛
3- حمایت از شورای انجمن‌های علمی برای تعیین وضعیت مالکیت ساختمان شورا و اسکان مناسب انجمن‌های علمی؛
4- افزایش همکاری‌های مشترک جهت ارزیابی انجمن‌های علمی؛
5- برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت انجمن‌های علمی؛
6- توسعه تکنولوژی انجمن‌داری؛
7- حساسیت به بحث استراتژی‌های توسعه انجمن‌های علمی؛
8- حساسیت به مباحث بهره برداری از انجمن‌ها؛
9- پیشنهاد حضور یک نماینده از انجمن‌های علمی در کمیسیون جهت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
10- توجه همزمان به مباحث انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شورا؛
11- پشتیبانی و توجه ویژه به رفع برخی موانع فعالیت انجمن‌ها نظیر مالیات، بیمه، ثبت شرکت‌ها، ارزش افزوده و ...؛
12- جمع آوری و مدون‌سازی قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با انجمن‌های علمی؛
13- مطالعه تطبیقی قوانین بین‌المللی مرتبط با انجمن‌ها؛
14- توسعه نقش انجمن‌ها در حوزه‌های سیاستگذاری و قانونگذاری؛
15- تغییر و اصلاحات لازم در اساسنامه انجمن‌ها، شورا و کمیسیون؛

در این جلسه، آقای دکتر جلالی، دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی، پیشنهادات خود را در خصوص برخی از مهمترین برنامه‌ها و رویکردهای کمیسیون به شرح ذیل عنوان نمودند.
1- استفاده انجمن‌های علمی از امکانات خانه اندیشمندان از طریق شورای انجمن‌های علمی؛
2- تلاش جهت شفافیت مالکیت ساختمان شورا در راستای بازسازی و آماده سازی ساختمان برای اسکان انجمن‌ها؛
3- استفاده از پیشنهادها و نظارت شورا جهت ارزیابی‌های هوشمندانه عملکرد انجمن‌ها؛
4- تعیین استراتژی و راهبردهایی جهت تعیین شاخص‌های ارزیابی در هر حوزه با همکاری شورا؛
5- برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت با همکاری شورا در ماههای آینده؛
6- ارسال احکام هیأت رسیدگی به مسائل و مشکلات انجمن‌ها؛
7- انتقال برخی وظایف پژوهشی مرتبط با کمیسیون به شورا؛
8- مطالعه تطبیقی میان انجمن‌های کشورهای مختلف و ایران؛
9- تأکید بر تفکیک وظایف انجمن‌ها، شورا و اتحادیه‌ها با کمیسیون انجمن‌های علمی.در تاریخ 1396/10/18 جلسه مشترکی بین اعضای هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران و جناب آقای دکتر مسعود برومند، معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل دفتر آن مقام در ساختمان وزارت علوم تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر قاسمی، رئیس هیأت مدیره شورا ضمن تبریک به جناب آقای دکتر برومند در مسئولیت جدید، همچنین انتصاب ایشان به دبیر کلی شورای عالی عتف، موارد مشروحه زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • انتقال سند مالکیت ساختمان مورد استفاده شورا به نام شورای انجمن‌های علمی ایران در جهت بازسازی و استفاده بهینه از آن برای انجمن‌های علمی عضو شورا؛
 • عضویت نمایندگان ذیربط شورا و انجمن‌های علمی واجد شرایط در کارگروه‌‌های مختلف از قبیل: شورای عالی عتف و کمیته‌های مختلف تخصصی، کمیسیون انجمن‌های علمی و سایر کارگروههای مرتبط با فعالیتهای انجمن‌های علمی؛
 • بررسی و ارائه راه‌حل مسائل و مشکلات مختلف انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی و تدوین و پیشنهاد تفاهم نامه لازم فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه علامه؛
 • بازنگری در اساسنامه شورا و‌ انجمن‌های علمی‌؛
 • ارزیابی عملکرد سالیانه انجمن‌های علمی و اتحادیه‌های مربوطه با نظارت و راهبری کمیسیون انجمن‌ها؛
 • تسریع و بازنگری در صدور مجوز نشریات علمی‌- پژوهشی؛
 • همکاری با پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله موضوع دانشگاه کارآفرین بعنوان دانشگاه نسل سوم.

 

پس از اظهار نظر اعضای هیأت مدیره شورا در مورد مسائل مطرح شده فوق، آقای دکتر مسعود برومند ضمن خوش‌آمد‌گویی به اعضای هیأت مدیره شورا‌، از پیشنهادهای آقای دکتر قاسمی استقبال نمودند و اظهار داشتند که شورا می‌تواند بعنوان نماینده کل انجمن‌ها با ما همکاری داشته باشد و اگر شورا بتواند انجمن‌های علمی را کاملاً نمایندگی کند کار ما بسیار آسان و راحت خواهد بود و ما فقط با شورا ارتباط و تعامل داشته باشیم. بر این اساس ما تمام بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به انجمن‌ها را در اختیار شورا قرار خواهیم داد، تا بدین طریق شورا برنامه‌های مربوط به ارزیابی‌ها‌، اساسنامه‌های انجمن‌ها و سایر موارد مرتبط با چگونگی مدیریت و حل مسائل و مشکلات انجمن‌ها را طراحی و پیشنهاد نماید. و این معاونت بعنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صرفاً بعنوان ناظر و نظارت کننده عمل نماید و به طور کلی اعتقاد داریم بررسی مسائل و مشکلات انجمن‌ها باید از مسیر شورا بیان و مطرح گردد.

 • در مورد انتقال سند ساختمان، این معاونت پیگیری لازم را انجام خواهد داد؛
 • در مورد مسائل و مشکلات انجمن‌های مستقر در ساختمان علامه طباطبایی نیز اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه علامه طباطبایی خواهیم کرد تا مدیریت ساختمان توسط آن دانشگاه صورت گیرد؛
 • در خصوص حضور نماینده یا نمایندگان انجمن‌ها در کارگروه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، آقای دکتر شریعتی نیاسر، معاونت محترم آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این مورد مسئولیت دارند و با ایشان در این رابطه مذاکره خواهم کرد؛
 • در مورد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان از انجمن‌های فعال بعنوان ناظر بر فعالیت‌ها و پروژه‌ها استفاده نمود؛
 • پس از انجام ارزیابی‌های لازم انجمن‌های غیر فعال و بی‌کیفیت باید حذف و یا ادغام شوند و یک مجموعه بزرگ مثل اتحادیه‌های انجمن‌های علمی تشکیل گردد؛
 • سایر موارد مطرح شده از جمله شورای عالی عتف، مجله علمی‌– پژوهشی و کمیسیون انجمن‌های علمی باید فرصتی به اینجانب داده شود تا در آینده قدم به قدم با همکاری شورا اقدام لازم صورت گیرد.

در تاریخ 1396/04/19 جلسه مشترکی بین اعضای هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران و جنابان آقایان دکتر وحید احمدی، معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر غلامحسین لیاقت، دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در محل ساختمان وزارت علوم تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر قاسمی از معاونت محترم پژوهش و فناوری تشکر نموده و اهداف جلسه را در چهار محور به شرح ذیل ارائه فرمودند:
1- انتقال سند مالکیت ساختمان مورد استفاده شورا بنام شورا جهت نوسازی و تخصیص به انجمن‌های مختلف سرمایه گذار؛
2- حضور نمایندگان انجمن‌ها و شورا در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی شورای عالی عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
3- ارزیابی انجمن‌ها با‌ مشارکت شورا و بررسی لازم در مورد شاخص‌های ارزیابی انجمن‌های علمی؛
4- پرداخت حق عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در انجمن‌ها از طریق هیأت امنای دانشگاه‌های کشور.
سپس جناب آقای دکتر احمدی ضمن خوش آمد گویی به اعضای محترم هیأت مدیره شورا، تأکید فرمودند از برنامه‌های محوری این معاونت، حمایت و ارتقاء جایگاه انجمن‌های علمی در سطح کشور می‌باشد و موارد مورد مطرح شده توسط جناب آقای دکتر قاسمی مورد اعتقاد جدی این معاونت است. و ما سعی و تلاش خواهیم کرد با هماهنگی واحدهای ذی ربط در این معاونت موضوعات مورد نظر شورا را به اجرا درآوریم.

در تاریخ 1395/12/09 جلسه مشترک اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران به نمایندگی آقایان دکتر سلاجقه، دکتر مخدوم، دکتر رفیعی و مهندس بناگر با هیأت مدیره شورای انجمن های علمی به نمایندگی سرکار خانم دکتر سلطانی، آقایان دکتر قلی‌نیا، ‌مهندس مهریان، دکتر جلالی و دكتر طبائيان در محل شورا برگزار گردید.
آقای دکتر سلاجقه ضمن معرفی اعضای هیأت مدیره اتحادیه، نحوه تأسیس اتحادیه با عضویت 13 انجمن و گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد اتحادیه را ارائه نمودند که از عمده فعالیت‌های آن اتحادیه‌، بحث‌های کارشناسی و متمرکز شدن اتحادیه روی موضوع‌های ریز گردها‌، خشکی دریاچه ارومیه، درختان بلوط غرب‌ ‌و مشکلات تالاب‌های کشور همچنین نشست‌های علمی با دستگاه‌های ذی ربط برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای آموزش منابع طبیعی و محیط زیست در هزاره سوم می‌باشد. ایشان نحوه همکاری شورا با اتحادیه و شناساندن جایگاه و نقش اتحاد‌یه‌ها را در بین شبکه انجمن‌های علمی ایران مطرح نمودند.
آقای دکتر جلالی اشاره‌ای به ظرفیت‌ها و برنامه‌های شورا داشته و اظهار نمودند که همکاری فی مابین اتحادیه و شورا می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در حل مسائل جاری و علمی کشور داشته باشد، سپس آقای مهندس مهریان به چند دستاورد بزرگ شورا از جمله انتشار مجموعه اطلاعات انجمن‌ها، " ‌‌کتاب نیم قرن تلاش انجمن‌های علمی ایران"، جمع آوری و معرفی توانمندیهای آموزشی انجمن‌ها و برگزاری همایش‌های فصلی و ملی ارائه نمودند. همچنین سرکار خانم دکتر سلطانی به شناسایی و معرفی بزرگان و صاحبنظران انجمن‌های علمی‌، آقای دکتر قلی‌نیا در زمینه آسیب شناسی عملکرد خود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و دور شدن انجمن از سیستم مدیریت دولتی و مستقل شدن انجمن‌ها بیاناتی ارائه نمودند و سپس آقای دکتر طبائیان به ضرورت فعال شدن روابط بین‌المللی د‌ر اتحادیه‌ها و ارائه پیشنهادها برای حل چالش‌های موجود در اتحادیه‌ها و همچنین تدوین فرمت معرفی متخصصان و اساتید انجمن‌های علمی ایران ‌را از اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران درخواست نمودند. جمع‌بندی موضوع‌های جلسه بشرح زیر انجام گرفت.
+ حمایت‌های معنوی شورا از اتحادیه در جهت شناساندن و معرفی اتحادیه؛
+ آمادگی شورا برای همکاری و مشارکت با برنامه‌های علمی اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران؛
+ ارائه یک فرمت و الگو برای شناساندن و معرفی متخصصین و صاحب نظران انجمن‌های علمی ایران توسط اتحادیه به شورا؛
+ مشارکت اتحادیه در همایش فصلی شورا در سال 1396 با محوریت و موضوع منابع طبیعی و محیط زیست؛
+ مشارکت اتحادیه در همایش ملی شورا در سال 1396 با عنوان دانشگاه نسل سوم؛
+ پیشنهاد ارزیابی انجمن‌های عضو، توسط اتحادیه و ارائه نتایج بدست آمده به شورا.

صفحه1 از2

تماس با شورا

با ما در ارتباط باشید:

ایمیل شورا: info@cisa.ir

تلفن: 88610210-021

فکس:88610209-021

آدرس: تهران-یوسف آباد-خیابان جمال الدین اسد آبادی-خیابان35

          کانال ما در آپارات ببینید

   در تلگرام همیشه با شماییم

    ما را در لینکدین دنبال کنید

گالری ما در لنزورتصاویر را در لنزور مشاهده کنید

بایگانی

     زمانبندی عنوان برنامه ...
      چهارمین همایش پیشرفت و توسعه ...
    چهارمین همایش پیشرفت و توسعه ...