خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
Iranian Association of Environmental Assessment


عضو پيوسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:بين‌رشته‌اي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:8/8/1381
شماره ثبت:15758
تاريخ ثبت:18/6/138

شهر: تهران
نشاني:
تهران، خيابان انقلاب،‌ خيابان قدس، بالاتر از خيابان پورسينا،‌ پلاك 99، موسسه مطالعات بين الملل بيابان، طبقه ششم،‌واحد جنوبي، ‌
صندوق پستي 397-13145 ‌
کدپستي:
تلفن: 021-88972473         
نمابر: 021-88972473
وب گاه:www.IRANEIA.ir
پست الکترونيکي:mohit.tosede@gmail.com

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم محیط زیست،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.