خبرنامه ها
CISA.ir


انجمن پروتئومیکس ایران
Iranian Proteomics Society


عضو وابسته شوراي انجمن هاي علمي ايران

اطلاعات شناسنامه اي انجمن
زمينه اصلي فعاليت:كشاورزي
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن:31/2/1384
شماره ثبت:967
تاريخ ثبت:11/9/1385

شهر: استان تهران، کرج
نشاني:
استان تهران، کرج، جاده ماهدشت، روبروی ترمینال شهید کلانتری، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، صندوق پستی 1897 – 31535
کدپستي:
تلفن: 0261-2702893         
نمابر: 0261-2702893
وب گاه:www.proteomics.ir
پست الکترونيکي:proteomics@ abrii.ac.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش، پیشبرد و ارتقای علم پروتئومیکس و علوم وابسته،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و فنی در زمینه های مربوط.


براي اطلاعات بيشتر فايل ضميمه را با فرمت Pdf مشاهده نماييد.
 © Copyright 2005 CISA.ir powered by 7sepehr.com
تمامي حقوق محفوظ ومتعلق به شوراي انجمن هاي علمي ايران است.